Nefteyugansk

“New Technologies” SC SE 628312, KhMAO – Yugra, Nefteyugansk city, 5P lane, 8A bld

Rustam Khafizov
“New Technologies – Nefteyugansk” SE Director

Available from 9:00 to 18:00